AlphaStar

Polityka prywatności

DeepMind Technologies Limited jest spółką utworzoną zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem: 5 New Street Square, London, EC4 3TW („DeepMind”, „nas”, „my” lub „nasz”).

DeepMind jest spółką w całości zależną należącą do Alphabet Inc. Niniejsza Polityka prywatności informuje Pana/Panią, jakie informacje zbieramy w ramach Pana/Pani udziału w procesie wdrażania naszego agenta sztucznej inteligencji AlphaStar w obszarze StarCraft II w witrynie Battle.net, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jak może Pan/Pani zarządzać tym wykorzystaniem.

Informacje, które zbieramy w ramach projektu badawczego AlphaStar

Będziemy otrzymywać i wykorzystywać powtórki gier, które będą zawierać dane gry, takie jak poziom umiejętności, ocenę MMR, mapę gry, rasę postaci, godzinę/datę rozpoczęcia gry oraz czas trwania gry. W pewnych przypadkach może być możliwa identyfikacja graczy przy pomocy powtórek i tych danych, a podczas gier na żywo niektórzy członkowie naszego zespołu mogą zobaczyć pełne dane gracza, które są zwykle wyświetlane podczas gry w StarCraft II. Otrzymywane przez nas powtórki i zawarte w nich dane gry będą takie same, jak te zwykle zapisywane przez graczy w witrynie Battle.net, z wyjątkiem tego, że aby chronić Pana/Pani prywatność, AlphaStar będzie grać w kompilację StarCraft II, która usuwa określone dane identyfikacyjne z powtórek możliwych do zapisania przez DeepMind. Dane, które zostaną usunięte, obejmują nazwy użytkowników, identyfikatory użytkowników i historię czatu. Inne dane identyfikacyjne zostaną usunięte w zakresie, w jakim będzie to możliwe bez uszczerbku dla badania realizowanego przez DeepMind.

Dlaczego DeepMind zbiera te dane?

DeepMind wykorzysta Pana/Pani powtórki i powiązane dane gry w ramach badań naukowych dotyczących i służących opracowaniu sztucznej inteligencji. Będzie to obejmować publikację artykułu naukowego szczegółowo przedstawiającego wyniki badania. W szczególności powtórki pomogą zilustrować konkretne kwestie związane ze sposobem gry AlphaStar oraz pomogą poprawić i udoskonalić jego wydajność. Powtórki i dane gry mogą zostać również wykorzystane w dalszych badaniach i procesie opracowywania sztucznej inteligencji.

Nasze konkretne zastosowania będą obejmować komunikację wyników naszych badań (w tym w ramach artykułu naukowego), publikację powtórek, prowadzenie dalszych badań i rozwoju, odpowiadanie na zapytania wystosowane przez Pana/Panią w związku z udziałem AlphaStar w grze w witrynie Battle.net oraz wykorzystanie przez nas dowolnych gier, które Pan/Pani rozegra z AlphaStar w witrynie Battle.net.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności do realizacji naszych uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych, w tym do prowadzenia badań naukowych w obszarze sztucznej inteligencji, publikowania wyników naszych badań (w tym w ramach artykułu naukowego) oraz dalszego rozwoju naszych agentów sztucznej inteligencji i sztucznej inteligencji w ogóle. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie „uzasadnione interesy” oznacza, że możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeśli mamy szczere i uzasadnione powody, i nie naruszamy przy tym Pana/Pani praw i interesów.

Przed przetworzeniem danych na podstawie tego uzasadnionego interesu zawsze uważnie rozważymy i weźmiemy pod uwagę wszelkie potencjalne skutki dla Pana/Pani i Pana/Pani praw. Zastosujemy również odpowiednie zabezpieczenia chroniące Pana/Pani prywatność, takie jak techniki anonimizacji lub szyfrowania.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych jest dla nas ważne. Dane osobowe będą przechowywane w miejscach, do których dostęp będą miały wyłącznie odpowiednie osoby w DeepMind, w tym osoby potrzebujące takiego dostępu do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Choć staramy się wykorzystywać odpowiednie i solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Nie mamy również pełnej kontroli nad żadnymi danymi zawartymi w powtórkach po ich publikacji. Ponadto ważne jest, aby zauważyć, że gry rozgrywane w witrynie Battle.net również generują dane kontrolowane i publicznie udostępniane za pośrednictwem witryny Battle.net, na które nie posiadamy żadnego wpływu.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, jak również po zakończeniu ich realizacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Transfery danych

W razie potrzeby dane osobowe przetwarzane w celach wspomnianych w niniejszej Polityce prywatności mogą być przekazywane dostawcom i usługodawcom, profesjonalnym doradcom i konsultantom, agentom, organizacjom badającym opinie bądź organom administracji rządowej lub władzom państwowym zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Czasami może być konieczne przekazywanie danych osobowych za granicę do innych krajów na terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do innych krajów na całym świecie. Wszelkie transfery dokonywane będą przy zachowaniu pełnej zgodności z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.

Pana/Pani prawa

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych ma Pan/Pani prawo żądać dostępu, sprostowania, aktualizacji, usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub przekazaniu Pana/Pani danych osobowych do innej usługi. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tych praw, gdy dane są wykorzystywane w celach naukowych lub jeśli nie jest możliwe bezpośrednie ustalenie Pana/Pani tożsamości przy pomocy danych.

Wszelkie wnioski dotyczące tych praw należy kierować na piśmie do inspektora ochrony danych na adres naszej siedziby lub wysłać na poniższy adres e-mail: replaydataqueries@deepmind.com.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Poinformujemy Pana/Panią o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie bez powiadomienia. Zaleca się okresową weryfikację niniejszej Polityki prywatności pod kątem zmian.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt na piśmie na adres naszej siedziby (z oznaczeniem do wiadomości inspektora ochrony danych) lub za pośrednictwem adresu e-mail: replaydataqueries@deepmind.com. W przypadku wątpliwości dotyczących praw przysługujących Panu/Pani w świetle prawa ochrony danych może Pan/Pani również skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych (w Wielkiej Brytanii, Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO)).